Præstø havn

Havnebestyrelse 2018

 

 

 

 

 

I havnens bestyrelse deltager:

Udpeget af Præstø Sejlklub:
Asger Buntzen, tlf. 40 11 57 33, mail hanneogasger@gmail.com
Jesper Olsen, tlf. 20 28 84 50, mail jesper@the-olsens.dk
Peter Nielsen. tlf. 30 30 64 65, mail pjnpr@mail.tele.dk

Udpeget af Præstø Bådejerklub:
Ole V. Jørgensen, tlf. 60 64 88 46, mail olev@oline2.dk
Niels Berthelsen, tlf. 21 47 21 14, mail 4171.tyvelse@gmail.com

Udpeget af Præstø Roklub:
Jens Olav Hansen, tlf. 21 45 63 58, mail annijens20@gmail.com

Udpeget af Præstø Kajak og Padle Klub:
Janus B. Holm, tlf. 29 20 29 28, mail janusbh@gmail.com 

Udpeget af havnens forretningsdrivende og bygningsejere:
Linda Wilms, tlf. 20 13 57 86, mail linda@cafemocca.dk
Jakob Helles, tlf. 30 80 00 50, mail jakobhelles@yahoo.com

Udpeget (uden stemmeret) af Vordingborg kommune:
Havnefoged Helmuth Jacobsen, tlf. 40 59 80 72, mail hboj@vordingborg.dk

På bestyrelsesmøde 04-2017 den 04.12.2017 blev Ole V. Jørgensen genudpeget som formand for havnebestyrelsen og Jakob Helles som næstformand, begge for året 2018. 

Indlagt 15.12.2017/ovj

Referater fra havnebestyrelsens møder

Møde 01-2015, læs referatet her

Møde 02-2015, læs referatet her

Møde 03-2015, læs referatet her

Møde 04-2015, læs referatet her

Møde 05-2015, læs referatet her

Møde 06-2015, læs referatet her
 
Møde 01-2016, læs referatet her
 
Møde 02-2016, læs referatet her 
 
Møde 03-2016, læs referatet her 
 
Møde 04-2016, læs referatet her
 
Møde 01-2017, læs referatet her

Møde 02-2017, læs referatet her
 
Møde 03-2017, læs referatet her
 
Møde 05-2017, læs referatet her
 
Møde 01-2018, læs referatet her
 
 
Møde 02-2018, læs referatet her
 
Møde den 10.05.2016 med havnechefen, læs referatet her

Nyt fra havnefogeden

 

23.02.2015: Nyhedsbrev, februar 2015. Læs her

26.03.2015: Nyhedsbrev, april 2015. Læs her

10.06.2015: Nyhedsbrev, juni 2015. Læs her

16.10.2015: Nyhedsbrev, august 2015. Læs her 
Den forsinkede indrykning på denne hjemmeside skyldes PBK.

10.11.2015: Nyhedsbrev, november 2015. Læs her

02.02.2016: Nyhedsbrev, februar 2016. Læs her

19.04.2016: Nyhedsbrev, april 2016. Læs her

18.11.2016: Nyhedsbrev, november 2016. Læs her

26.01.2017: Nyhedsbrev, februar 2017. Læs her

07.04.2017: Nyhedsbrev, april 2017. Læs her

22.06.2017: Nyhedsbrev, juni 2017. Læs her

07.02.2018: Nyhedsbrev, februar 2018. Læs her

18.07.2018: Nyhedsbrev, juli 2018. Læs her

18.07.2018: Bilag til Nyhedsbrev, juli 2018. Læs her

Præstø havns ordensreglement 2016

Bygge- og Trafikstyrelsen har den 15. januar 2016 godkendt en opdateret version af vort ordensreglement.

Det reviderede reglement har virkning fra og med den 5. februar 2016.

Du kan læse og udskrive reglementet her

Indlagt 03.02.2016/ovj

Havneplan med bronumre

 

Nu foreligger en havneplan (vers. august 2015) med de nye bronumre. Skilte med bronummeret er anbragt på hver enkelt bro ved landfæstet.

Se den ny havnplan her

Se bådpladsernes fordeling på havnens broer her

Takstblad 2018

 

Kommunalbestyrelsen har godkendt takstblad 2018 for de kommunale lystbådehavne.

Læs takstbladet her

Opdateret affaldsplan for Præstø Havn

 

 

Miljøstyrelsen har netop godkendt havnens opdaterede affaldsplan, der gælder indtil 20. marts 2018.

Se og læs planen her