Aktiviteter

PBK har masser af medlemsaktiviteter, hvor venlighed og hyggeligt samvær er i højsædet.

Demonstration af nødraketter

Tirsdag den 27. september gennemfører vi en demonstration af / øvelse i brugen af maritim pyroteknik. Ved samme lejlighed vil vi, hvis den endnu er duelig, vise hvordan en redningsflåde fungerer og er indrettet, når den har foldet sig ud. Vi har med tak modtaget flåden, hvis ”best before…” er overskredet, som en foræring fra en af havnens sejlere.

Vi kaster flåden i søen kl. 18. fra flydebroen i ”Inderhavnen”, Bro 4.

Derefter begiver vi os til nokken ved havnekontoret, hvor vi i tiden kl. 19 – 20 affyrer røde faldskærmsraketter, røde og hvide håndblus samt røde eller orange røgbomber.

Vi har naturligvis indhentet Beredskabets tilladelse til affyringerne, og alle relevante myndigheder er underrettet, ligesom vi har bedt pressen omtale arrangementet, så antallet af unødvendige opkald til politiet fra velmenende borgere forhåbentligt bliver reduceret.

Vi tilstræber, at så mange sejlere som muligt får chancen for at prøve, hvad der sker, når man ”trækker i snoren”.

Klubtur til den nye Storstrømsbro

Forårets sidste landværts klubtur lørdag den 7. maj går til byggeriet af den ny Storstrømsbro. Fokus bliver byggepladsen og udstillingen på Masnedø, hvor vi har engageret en guide.
Hvis vind og vejr tillader det, og lysten er til stede, kan vi derfra køre til Orehoved og kigge på byggeriet set fra syd.
Vi planlægger at slutte turen på Vordingborg Nordhavn med lidt spiseligt og/eller en kop kaffe. For denne del af arrangementet gælder princippet ”egenbetaling”.

Vi sender yderligere orientering en uges tid før turen, men reservér datoen allerede nu!

Årets aktivitetsplan

Se årets ajourførte aktivitetsplan
her