Aktiviteter

PBK har masser af medlemsaktiviteter, hvor venlighed og hyggeligt samvær er i højsædet.

PBK-sæsonen 2019 skudt igang.

I dag søndag ved halvtolvtiden markerede vi, at sejlsæson 2019 er klar til brug.
Samlet på Havnepladsen i Præstø overværede vi, at Ejler satte klubstanderen på havnens flagmast. Forinden havde vores formand, Ole V. Jørgensen, sagt nogle ord, som du kan læse nedenfor, i anledning af begivenheden. Vi afsluttede denne del af standerhejsningen med et trefoldigt leve for klubstanderen, for Dannebrog (800 år den 15. juni) og for sæson 2019.
2. akt udspillede sig som en frokost for de fremmødte. Ved 3-tiden gik hver til sit.
 

Du kan se fotos fra standerhejsningen her.

Indlagt 14.04.2019

Formandsord ved standerhejsningen:

Velkommen til I hårdføre PBK’ere, der uden bæven trodser elementerne.

I betragtning af de seneste dages vejrlig var det måske isbåde, vi burde beskæftige os med i dag.

Men som sejlere er vi grundlæggende optimister og tror på, at foråret vender tilbage, og at sommer og sejlvejr følger efter. Personligt mener jeg, at naturen er smart og vil føre bevis for den globale opvarmning ved at sørge for endnu varmere vejr i år end vi havde i 2018.

Standerhejsning og søsætning hænger sammen. Vi plejer at inddrage påskens placering, når vi taler om søsætning. Mon ikke de fleste af os ønsker, at påsken falder før søsætning? Så synes vi, at der er bedre tid til klargøringen af den kære båd. Statistikken viser, at kalenderen i de fleste tilfælde indretter sig efter vore ønsker. Siden 2008 har vi haft 8 år med påske før fælles søsætning og kun 3 år med påske efter søsætningen. Sådan som det er tilfældet i år. I 2020 vil den fælles søsætning, der traditionelt er den 2. fredag i april, falde på langfredag. Lad os se, hvordan det sammenfald klares.

Når talen nu er om søsætning må vi konstatere, at havnefogeden spiller en stadig mere tilbagetrukken rolle i havnens liv. I min optik betyder det, at de to klubber, der tilsammen repræsenterer størstedelen af havnens hjemmehørende både, i fællesskab tager det fulde ansvar for planlægning og gennemførelse af sejlerrelaterede, fælles aktiviteter på havnen. I første omgang må det være den årlige bådoptagning og bådisætning. Dertil kan komme enkeltopgaver af betydning for sejlernes sikkerhed og for andre forhold, der er fælles for sejlerne, deres familie og gæster. Som eksempel kan tjene etableringen af de fysiske forudsætninger for Sikker Havn, som vi sammen med PSK gennemførte i 2018.

Lad os nu tage PBK-brillerne på og se på den nære fremtid. Om lidt vil vi markere PBK-sæsonens begyndelse ved at hejse klubstanderen. Derefter ønsker vi hverandre en sommer med vind og vejr, der understøtter vore respektive planer for timer, dage og uger sammen med familie og venner til vands og til lands. Til os der skal sejle: Husk De fem Sejlråd. Du kan læse dem foroven på vores hjemmeside.

Vi afslutter samværet her på Havnepladsen ved at råbe et leve for vores klubstander, for Dannebrog, der kan fejre sit 800 års jubilæum den 15. juni og for den forestående sejlsæson. Vi vil understrege vore gode ønsker, enten med 1 enkelt, som også i år er doneret af Otto, eller med et mål Nordsøolie, der er bragt til veje af Mai Britt og Lasse.

For min del og på vegne af den øvrige bestyrelse siger jeg tak for at I mødte op i dag. Om lidt bevæger vi til Sv. Gønges Torv, hvor vi kan vederkvæge os med en let frokost, der i år forberedt af Meny.

Klubaften, DSRS og Firetrace

På programmet for årets første klubaften onsdag den 23. januar har vi to emner:

Dansk Søredningsselskab og Firetrace Brandslukningsudstyr.

Dansk Søredningsselskab

Vi får besøg af repræsentanter for DSRS i Køge, som vil orientere os dels om organisationens historie og opgaver og dels om de økonomiske forhold ved medlemskab og assistance.

Forhåbentligt får vi samtidigt sidste nyt om evt. planer om udvidelse af assistanceområdet til også at omfatte ”vore breddegrader”, dvs. farvandet mellem Bøgeskoven i nord og Nyord i syd.

Firetrace brandsikring og brandslukning i motorrum på både

Firetrace er formentlig verdens mest enkle og effektive brandslukningssystem. Systemet består af en beholder under tryk og en specialfremstillet polymer detektorslange, der er 6 mm i diameter.

Firetrace detektorslangen monteres i motorrummet, og derfor slukkes branden præcist, hvor den starter, og inden for meget kort tid.

Firetrace er uafhængig af strøm, og er udviklet til at give en meget effektiv og meget økonomisk beskyttelse mod brand blandt andet i lukkede motorrum på både.

Firetrace er ideelt til brandsikring i både, da systemet hverken påvirkes af vind, vejr eller vand. Endvidere kræver Firetrace ikke meget plads. Søsportens Sikkerhedsråd og forsikringsbranchen anbefaler derfor Firetrace som brandslukningssystem i både.

Vi har af Dania Brandsikring lånt et anlæg, som vi kan vise (men ikke demonstrere) på klubaftenen, og vi har oplysning om priser mv.

Du kan forberede dig på aftenens emner via hjemmesiderne www.dsrs.dk hhv. www.firetrace.dk.

Sikkerhed til søs angår alle sejlere; både den, der er i knibe og dem, der skal hjælpe den nødstedte ud af kniben. Derfor er alle interesserede velkomne til klubaftenen.

Vi mødes kl. 19 i Aktivitetshuset Bernhard, indgang i gavlen ved Præstø Apotek på Svend Gønges Torv. Parkering ved Netto og Meny. Tilmelding er ikke nødvendig.


Jorden rundt med Emil, Theis og Havana

Vi har reserveret et antal billetter en aften med Emil og Theis Erichsen, der fortæller om deres opvækst i nok landets mest kendte sejlerfamilie med far Mikkel Beha og farfar Troels Kløvedal. Og selvfølgelig også om deres tre år lange verdensomsejling med Havana, hvor de som brødre kom tættere på hinanden end de fleste.

Flere oplysninger på https://www.tikko.dk/event/jorden-rundt-med-emil-theis-havana-nykoebingfalster-februar-2772/

Vi kan møde de to gutter i Nykøbing Falster Teater tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19. Turen frem og tilbage er for egen regning, men vi vil gerne medvirke til at arrangere samkørsel.

Billetprisen er 279 kr. Hvis vi kan sælge de reserverede billetter, opnår vi en rabat på ca. 50 kr. Dette beløb bliver i givet fald returneret til den, der har bestilt billet(terne).

Bestilling på mail pbk@praestoebaadejerklub.dk eller SMS til 60 64 88 46 med oplysning om antal billetter samt bestillerens navn, mobilnummer og mailadresse. Vi skal have den bindende bestilling senest fredag den 7. december og betalingen skal være registreret senest den 10. december på klubbens konto i Møns Bank, reg.nr. 6140, kontonr. 4099048.

Vi sender en mail, når vi har modtaget billetterne, og fortællerne hvordan vi overdrager billetterne.


Standernedhaling 2018

Vi mødes kl. 11.00 ved flagmasten på Havnepladsen, hvor vi dels kan lytte til nogle prosaiske formandsord og dels indtage et lille glas energitilskud af mere

spirituel/-øs karakter.

Når vi derefter har set til, at klubstanderen er behørigt nedhalet, begiver vi os til 1. sal i Aktivitetshuset på Sv. Gønges Torv, hvor Susanne og Mona ved 12-tiden vil præsentere os for årets variant af et let måltid ved frokosttid. Denne del af arrangementet udredes af klubkassen. Det samme gælder den afsluttende kaffe/te. Øvrige drikkevarer leveres af Mona’s selvbetjente udsalg til den særdeles fornuftige pris af kr. 5 pr. enhed.


Vi vil gerne have din tilmelding, herunder antal personer, til spisningen i en svarmail eller i en SMS til 60 64 88 46 eller 23 31 88 60 senest fredag den 5. oktober, altså om blot fem dage. 


Husk: Medbring selv skaffegrej, også til drikkevarer.


Besøg på Oringe Museum

Sejlsæsonen går på hæld, og vi tager fat på vinterens program.

Vi begynder med klubturen lørdag den 6. oktober, hvor vi besøger

Psykiatrisk Museum Oringe

Museet har til huse på 2. sal i to tidligere sengeafdelinger i en af de smukke, gamle hospitalsbygninger.

Engang var Sindssygehospitalet på Oringe Vordingborgs største arbejdsplads, som satte et stort præg på byen.

Effekterne på museet giver et godt indtryk af hospitalets historie siden den første patient blev modtaget den 3. april 1858.

Man kan bl.a. se ting fra de forskellige forplejningsklasser, uniformer, møbler samt apparater til pleje og behandling.

Vi har aftalt en rundvisning på ca. 1½ time med Karen Jensen, som er en af de frivillige, der klarer museets dagligdag. Entreen, som er brugerbetalt ved indgangen, er 40 kr.

Vi mødes ved museets indgang (følg skiltene fra Færgegårdsvej) kl. 13.30.
Forinden kan vi mødes til en let frokost kl. 12 hos Det gyldne Steakhouse, Algade 47e, Vordingborg. 

Hvis du/I vil deltage i frokosten, så kontakt Mona på mobil 23 31 88 60 (SMS eller tale) .

Ønsker du ikke at deltage i frokosten men møder os direkte til besøget kl. 13.30, må du meget gerne give os en uforpligtende tilmelding via SMS til 60 64 88 46 eller mail til pbk@praestoebaadejerklub.dk senest på fredag den 5. oktober.
Også ikke-medlemmer er velkomne.

Klubaften om oliefyr

På klubaftenen i torsdags berigede Ole N., CUMULUS, Bro 3, plads 40, os med sin viden om oliefyr til både og ikke mindst om køb af sådanne apparater via ”nettet”.

For adskillige af den halve snes medlemmer, der havde trodset sommeraftenens naturligt høje temperaturer, var det en øjenåbner at konstatere, hvor enkelt og billigt det vil være at forsyne båden med opvarmning eller at udskifte et udtjent oliefyr med et nyt.

Der er på ingen måde tale om raketvidenskab eller international højfinans!

Først økonomien:
Baseret på oplysninger på nettet kan vi se, at vi får et fyr med udgangseffekt 5 kW for i omegnen af usd 200 eller omkring 1.300 kr. Hertil kommer forsendelse fra Kina og måske moms. Man bør afsætte ca. 2.000 kr. før selve oliefyret med styring, betjening og olietilførsel er i hus. Hvad enten der er tale om nyinstallation eller udskiftning af fyr, skal der købes nye slanger til indsugning og udstødning. Regn med omkring en plovmand til disse. Er der også brug for nye fordelingsslanger, slangefittings og indblæsningsriste til den opvarmede luft, kan den samlede regning blive forhøjet med 2.500 kr. Alt i alt bliver der vel tale om en udgift i størrelsesordenen max. 5.000 kr., hvilket er væsentligt mindre end udgiften ved at anskaffe tilsvarende materiel hos en dansk detailhandlende. Der kan naturligvis være den ulempe ved at handle på denne måde, at evt. reklamationskrav vil være besværlige at gennemføre.
Ole N. har indvilliget i at stå til rådighed med hjælp vedrørende indkøb af oliefyr og tilbehør via nettet. Kontakt Ole N. på mobil 27 28 99 59.

Dernæst monteringen:

Føler man ikke at være i besiddelse af de nødvendige færdigheder til at gennemføre installationen med succes, er der sikkert et eller flere af vore medlemmer, der er parate til at bistå med assistance. Spørg bestyrelsen.

Endeligt om vedligeholdelsen:

Den daglige vedligeholdelse er til at overse. Sørg for dieselolie uden vand og andre forureninger. Skift fyrets dieselfilter før forårets søsætning. Start fyret en gang om måneden til kontrol af, at det fungerer som det skal.

Skulle der med tiden opstå behov for udskiftning af sliddele, fx brændkammeret, er priserne på reservedele lave svarende til fyrets pris. Montering af reservedele er en enkel sag på linje med monteringen. Også her mener vi, at det er muligt at få intern PBK-assistance.

Et vigtigt element i sikringen af god og ren dieselolie er beskyttelsen mod dieselpest og paraffinering i den kolde årstid. Selskabet Q8 har en informativ og lærerig folder om fejlfinding og problemløsning blandt andet vedrørende dieselolie. Læs folderen på adressen: https://drive.google.com/file/d/14J6zJny-vI7HDKQFbiueui3HxQz4shlL/view?usp=sharing .


Indlagt 22.08.2018/ovj

Invitation til Fjordrally 2018

På lørdag den 25. august håber vi at kunne gennemføre det planlagte fjordrally, der, ligesom det var i 2017, er en udramatisk genopdagelse af dine kundskaber i almindelig navigation. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er en konkurrence, hvor tidsforbrug eller hastighed spiller en rolle - bortset af vi skal være færdige med at sejle ved 17-tiden, hvor vi tænder grillerne som forberedelse til et hjemmegjort aftensmåltid på Havnepladsen eller i Laderne.

Vi holder skippermøde kl. 12 på Kulkajen, og de første både affarer kl. 13. Vi har således op mod fire timer til en sejltur på fjorden på i alt ca. 10 sømil. Det burde ikke give sved på panden.

Vi opkræver ikke deltagerbetaling eller startgebyr. Til gengæld forventer vi godt humør, gå-på-mod og i øvrigt godt sømandsskab udvist af alle.

Ved siden af de mere navigatoriske discipliner, der skal bringe os rundt til de rette positioner, seks i alt, på fjorden, indgår besvarelse af spørgsmål fra hver-dagslivet til søs, ligesom du måske vil komme ud for praktiske øvelser med tæt tilknytning til rollen som sejler.

Du får brug for almindelige hjælpemidler til navigation på og efter søkort (kompas, vinkelmåler, stikpasser, lineal (med mm-inddeling) samt blød blyant og viskegummi). Har du ikke en tegnepasser, kan du låne en af klubben.

Du skal også medbringe en bidetang eller en saks til at klippe de plasticbindere, der holder sejladsinstruktionerne fast ved de enkelte poster. Vejret skal tillade dig at navigere, som om du skal fortøje til en frokostbøje, for at du kan få fat i instruktionerne.

Tag selv bestik af vejrprognoserne fredag aften. Mener du, at de tegner lovende, så giv din foreløbige tilmelding senest fredag aften den 24. august kl. 20.00 på mobil 60 64 88 46 (tale eller SMS) eller via mail pbk@praestoebaadejerklub.dk.

Hvis vi får færre end fire foreløbige tilmeldinger, eller hvis vejr og vejrprognose lørdag morgen ved 9-tiden forudsiger vejrforhold, der ikke passer til rallyets natur og forudsætninger, aflyser vi skippermødet og rallyet. Vi sender besked om aflysning telefonisk (SMS) eller pr. mail til de tilmeldte både lørdag inden kl. 09.30. (Ingen besked = ingen aflysning).


Sommerkoncert 2 hos Edelesminde

For en uge siden havde en god håndfuld PBK’ere fundet til Edelesminde Musikforening ved Gisselfeld for at lytte til Floating Sofa Quartet.

Ved den lejlighed blev vi opmærksomme på, at foreningen, som drives af vore medlemmer Lotte og Peter (Bella 703, Bro 5, plads 101), den 26. august har et arrangement, sommerkoncert 2, der måske kan interessere de af vore medlemmer, som for en del dekader siden lyttede til tidens musik, fx sinti-musikeren Django Reinhardt og den franske violinist Stephane Grapelli.

Det er Popy Basily Gipsy Band, som er internationalt kendt for at spille jazz med et strejf af – som navnet antyder - sigøjnermusik, der udøver deres kunst ved koncerten i august. Ved på Google at søge ”Popy Basily Gipsy Band” kan du via YouTube få et indtryk af bandets spillestil.

Billetprisen til koncerten er 125 kr., og vi har reserveret ti pladser til PBK. Er du interesseret i at købe billetter, så kontakt Ole V., mobil 60 64 88 46, inden den 1. juli. Beløbet indbetales til klubbens konto i Møns Bank, 6140-4099048, når vi har bekræftet købet. 

Indlagt 17.06.2018/ovj


Sct. Hansaften i PBK

På lørdag markerer vi endnu en gang, at det er Sct. Hansaften.

Traditionen tro samles vi ved 18-tiden på Havnepladsen foran Laderne mellem de to skydeporte. Ingen tilmelding og ingen betaling til klubben!

Vi medbringer hver især grill’er og skaffegrejer samt hvad vi foretrækker af fast og flydende føde.

Vi tænder op i grillerne, så vi er klar til at spise kl. 19.

Klubben sørger for afsluttende kaffe og te, mens vi håber, at nogle af jer vil sørge for ledsagende søde sager. Kontakt Mona om dette emne.

Vi planlægger at være færdige med at spise kl. 21, hvorefter Erik Arnsted i den følgende halve time fornøjer os med årets første solnedgangsmusik, der afsluttes med, at Anna Marie og Ole J. (Pokal II) på PBK’s vegne nedhaler Dannebrog. 

Indlagt 17.06.2018/ovj


Om besøget hos Vordingborg Erhvervshavn

Fredag den 16. marts 2018 besøgte en god håndfuld PBK-medlemmer Vordingborg Erhvervshavn, hvor udviklingschef Jan-Japp Cramer gav os en grundig orientering om havnebestyrelsens planer for erhvervs-havnens udvikling og  om udbygningens aktuelle stade.

Det vil føre for vidt her at opremse en masse tal, men en antydning af målsætningen kan være, at havnen, når den er udbygget som planlagt, vil råde over ca. 1 km kaj og kunne håndtere omkring 1 mio tons gods om året. Meget af godset er landbrugsrelateret som korn og kunstgødning. Hertil kommer, at i perioden, mens vi får bygget den ny Storstrømsbro, vil formentlig det meste, om ikke alt, støbemateriale blive tilført ad søvejen til havnen og dermed til arbejdspladsen, der skal ligge, hvor det nu forhenværende tomatgartneris drivhuse endnu ligger.

Du kan se fotos fra besøget her 

Læs mere på https://vordingborg.dk/vordingborg-erhvervshavn/

Indlagt 21.03.2018/ovj

Om standernedhalingen 2017

Vores standernedhaling 2017, som foregik søndag den 15. oktober i mildt og venligt efterårsvejr, havde samlet omkring 40 af klubbens medlemmer på Havnepladsen ved den store flagmast.

I sine formandsord sagde Ole V. bl. a.:

-      Vi markerer nu enden på en sejlsæson, der efter min mening adskiller sig fra de tidligere sæsoner på to væsentlige punkter.
Det ene er, at vi tager afsked med den 8. sejlsæson i klubbens historie. Det har vi ikke prøvet før. Sidste år var det jo den 7. sæson, vi lukkede.
Det andet punkt er, at vi tager afsked med en sæson, der kun har givet os få rigtige sommerdage med behageligt og familievenligt sejlvejr.
Der er vel egentlig kun en positiv ting, vi kan sige om 2017-sæsonen og det er, at 2018 nok ikke kan blive ringere.

Formanden noterede i sin tale, at klubben i 2017 alligevel har været repræsenteret af PBK- medlemmer i både fjerne og nære farvande. Der har været tale om ture til Tyskland, Polen og Baltikum, til begge sider af Sverige og også om anløb i de vestlige dele af riget som sydhavsøerne, Fyn og Jylland. Mange af sejlerne har i år har prøvet at være indeblæst på turen.

I sin afslutning nævnede Ole V., at selv om der nu gøres en ende på de udendørs aktiviteter betyder det ikke, at klubben går i vinterhi. Snarere tværtimod. Som sædvanligt går medlemmerne en vinter i møde med mulighed for mange aktiviteter som klubaftener, klubture og ikke mindst de traditionelle frokoster, der markerer nogle højdepunkter i kalenderen.

Den udendørs del af arrangementet sluttede med, at Niels B., mens de forsamlede applauderede, halede klubstanderen ned fra toppen af flagmasten, hvor den siden 22. april har markeret PBK’s tilknytning til Præstø havn.

Klubbens næstformand, Mona, orienterede på falderebet om den efterfølgende indendørs sammenkomst og frokost.

Du kan se fotos fra dagen her. Husk, at de nyeste billeder ligger sidst i fotoalbummet.

 

Indlagt 16.10.2017/ovj

Om turen til Faxe Ladeplads

Med turen til Faxe Ladeplads i søndags har vi fuldført vore planer for aktiviteter til søs i sæsonen 2017.

Arrangementet – og dermed Mona’s overmåde delikate mørbradgryde med efterfølgende æblekage – havde tilslutning af elleve besætninger, hvoraf fem kom i egen båd, mens resten havde valgt landevejen. Ved middagsbordet var således bænket i alt 22 medlemmer incl. familie.

Endnu en gang blev vi tilsmilet af vejrguderne, idet Faxe Bugt både lørdag og søndag viste sig fra sin venligste side. Selv mens København og maratonløbet der druknede i regn og tordenen buldrede over Møen og Bogø, havde vi sol og næsten ingen vind søndag på turen syd over bugten.

Tak til Fakse Ladeplads Sejlklub for at stille klubhus med indhold til vores disposition. Også tak til havnefogeden for venlig modtagelse og rådgivning under vores ophold.

Du kan se fotos fra besøget i Faxe Ladeplads her (husk, at seneste fotos ligger nederst på siden).

Indlagt 19.09.2017/ovj

Om mørkefaldssejladsen

Man må beundre generalforsamlingens forudseenhed.

Ikke blot besluttede den i februar 2017 at placere vort Fjordrally 2017 i forrige uge på en dag med fremragende vejr til formålet. Genistregen gjaldt også i lørdags, hvor deltagerne i årets mørkefaldssejlads fik supervejr med næsten ingen vind og derfor en nærmest blankpoleret fjord, let skydække og ingen nedbør. Temperaturfaldet i løbet af aftenen blev imødegået med lange ærmer og om nødvendigt et tæppe om benene.

De deltagende både (i alfabetisk orden: Diva, Emmelie, Marie, Oline II, Olivia, Otto, Stargazer og Trunte) med i alt nitten ombordværende forlod havnen ved 19-tiden for at samles ved DT-bøjen ved Fedets vestside. Otte både fortøjet på siden af hinanden ser man ikke hver dag i frit farvand.

Med en for aldersgennemsnittet imponerende elegance fik vi ommøbleret besætningerne og samledes på fire af bådene, hvor snakken gik ledsaget af kaffe med hjemmebag fra forskellige ovne. Tak for bidragene! Arrangementet viste sig i øvrigt særdeles virksomt med hensyn til integration af nogle af vore senest tilkomne medlemmer.

Da uret havde passeret 21 og det borgerlige tusmørke var slut løsnede vi ”de snærende bånd” og satte kursen hjemad – hovedstyrken via Låen og en enkelt gennem dybvandsruten Vrangstrøm. Undervejs faldt lysstyrken yderligere, og da hovedfeltet nåede havnen var det sort nat. Det var betryggende undervejs at kunne få bekræftet GPS’ens oplysninger om afmærkningerne ved at lyse på mærkernes reflekser.

Et par fotos fra aftenen kan ses her.

Husk, at de seneste billeder ligger sidst i fotogalleriet.

Husk også, at vi har planlagt en fælles sejltur i weekenden 16. og 17. september. Nærmere følger om en uges tid.


Indlagt 04.09.2017/ovj


   Om Fjordrally 2017

Generalforsamlingen i februar skal ha’ megen ros for at have besluttet dagen i går (lørdag den 26. august) som datoen for vort Fjordrally 2017.

En dag, som vejrmæssigt var det bedste, vi kunne ønske os til formålet: Næsten havblik, så godt som ingen vind og temperatur omkring 20 grader C.

Desværre havde kun fire bådejere benyttet sig af udsigten til en venskabelig konkurrence på en anderledes måde. Der var ikke tale om en kapsejlads – der var afsat en tidsramme på fire timer til en sejlads på ca. 10 sømil – men derimod en udramatisk test af kundskaberne i almindelig navigation. Ud over den navigation, der skulle bringe deltagerne rundt til de syv poster, der var udlagt på fjorden, indgik besvarelse af spørgsmål fra hverdagslivet til søs samt et par praktiske øvelser med tilknytning til rollen som sejler.

Det kostede intet at deltage i rallyet, men løbsledelsen forventede til gengæld, at deltagerne mødte med godt humør, gåpåmod og godt sømandsskab. Disse forudsætninger blev opfyldt i fuldt mål, og efter omkring tre timer til søs kom den første båd tilbage til Præstø havn.

Da alle fire både var returneret og resultaterne bedømt gik 1.-pladsen og den dertil hørende beskedne præmie til Rødhætte med Søren Halling ved rorpind og kortbord.

Deltagernes bedømmelse af rallyet var i øvrigt positiv med en opfordring til at gøre det til en årlig begivenhed, meget gerne med betydeligt flere deltagere.

Løbsledelsens erfaring fra rallyet kan sammenfattes i: Mere præcise tekster i opgaverne, så risikoen for misforståelser minimeres samt en mere detaljeret pointgivning.

Også dagens 2. akt forløb overmåde tilfredsstillende. Mona’s tilbud til os var en kartoffel-porre-suppe med spændende pynt og tilbehør efterfulgt af pandekager med – en anden slags – tilbehør. Menuen blev indtaget i Laderne (alias bådhallen) og blev, fortjent, bedømt til fem stjerner.

     

Indlagt 27.08.2017/ovj  

Solnedgangsmusikken er slut.


Søndag aften den 6. august afsluttede vi PBK’s sponsorat for 2017 til Erik Arnsteds solnedgangstrompetspil på Havnepladsen. Det blev til i alt 27 aftener (tors-, fre-, lør- og søndage) fordelt på syv uger, hvor PBK-medlemmer nedhalede havnens Dannebrog.

Opgaven blev i år klaret af Bo, Ebbe, Leif A., Mona, Ole J. og Ole V., heraf nogle med familierelateret eller anden support.

Tak til alle for veludført job!

Se flere fotos her

Indlagt 07.08.2017/ovj

Om Kræmmermarked på havnen

Så har vi lagt programmets eneste planlagte aktivitet i juli måned bag os.

Det var Kræmmermarkedet i lørdags på havnen, hvor vi takket være mange medlemmers generøse bidrag kunne præsentere et righoldigt udbud af ting og sager, hovedsageligt af maritim oprindelse, med variabel brugsværdi.

I det samlede salg, som nåede op på knap 2.500 kr. til fordel for klubkassen, indgik dimser, om hvilke vi på forhånd sagde ”Mon dog denne her kan finde et fremtidigt hjem?”. Men Jo! sør’me om ikke den gik til udbudsprisen. Andre aldeles brugelige genstande, fx en gummibåd til børnebørnenes fornøjelse en sommersøndag (sådan en må da komme igen) for anker ved Fedets vestkyst, vækkede ikke købelysten hos de forbipasserende.  Det, som ikke blev afsat, er nu magasineret og vil blive præsenteret på ny ved en senere lejlighed. Vi tror stadig på det gamle ord om, at tålmodighed belønnes.

Tak til de medlemmer, der med Niels B. som frontfigur, stod bi i dagens løb, og ikke mindst tak til de mange medlemmer, der med beundringsværdig offervilje og til gavn for PBK lugede ud i de hjemlige magasiner. Måtte det tjene som inspiration til andre med henblik på næste års Kræmmermarked på havnen. Vi kan allerede nu modtage effekter til lager. Ring eller mail til bestyrelsen.

Vi har lagt et par fotos fra dagen i vort fotoalbum her.

Indlagt 17.07.2017/ovj


Om besøget på Gisselfeld Kloster

Målet for forårets sidste landværts PBK-klubtur gik lørdag den 20. maj til Gisselfeld Kloster, hvor knap 20 af klubbens medlemmer deltog i rundvisningen i de store røde bygninger.

Besøget var tilrettelagt af vore to medlemmer Lene og Arne; sidstnævnte har jobmæssig tilknytning til klosteret og fungerede som guide under besøget. Netop med denne baggrund fik vi en eftermiddag med et indhold, som kun få kan opleve – og det endda helt uden tidspres og med minimal økonomisk belastning af deltagerne.

Vi samledes ved Fiskemesterhuset, hvorfra vi i samlet trop forlagde til fods til selve klosteret. Her indledte Arne rundgangen i Hall’en med en kort orientering om bygningernes historie og anvendelse, hvorefter vi ad stejle spiraltrapper og lange gange kom igennem en del af de 2.600 m 2 , der er beregnet til beboelse. I dag er det kun en lejlighed til overdirektøren, der er i daglig brug. En del af de utallige andre rum benyttes af og til til officielle formål, mens resten i større eller mindre grad fungerer som en slags museum, hvortil kun få får adgang.

Det vil føre for vidt her i detaljer at beskrive alt, hvad vi oplevede. Som vi kunne forvente, var der snævre, ”hemmelige” vindeltrapper beregnet til tyendets gøremål og næsten lige så ”hemmelige” døre, hvis funktion forblev en hemmelighed (Arne: ”Nix pille!!!”).

Overvældende var mængden og størrelsen af malerier af forgangne tiders koryfæer ligesom vægudsmykningen imponerede med hundred-, måske tusindvis af porcelænsdele. Hvis de alle blev pillet ned og brugt til borddækning må man tro, at der var nok til en treretters meny til adskillige hundrede mennesker.

Alt i alt et fremragende arrangement, der blev afsluttet med hyggeligt samvær i Fiskemesterhuset, hvor Lene og Arne, kompetent bistået af datter Heidi, sponserede kaffe og te med tilhørende ”småting”.

Stor tak til Lene og Arne for initiativ, planlægning og gennemførelse af et PBK-arrangement second to none.

Se fotos her  

Udbytterig aften i Køge Marina

15 PBK-medlemmer fik tanket ny viden omkring maritim elektronik, da de besøgte Søren Andersen i hans forretning på Køge Marina. Der blev præsenteret kontakter, skillerelæer, batteriopladere, autopiloter, radioer, ais og meget mere, Og der er ingen tvivl om, at alle os som deltog i foredraget om ny maritim elektronik til vores både blev en hel del klogere.
Enkelte fik da også gjort en god handel denne aften, da Søren har 20 pct. på alt philippi-udstyr indtil Boatshowet i Fredericia er slut den 5. marts i år.
Det var ikke kun elektronisk udstyr som blev præsenteret. Også nød- og sikkerhedsudstyr fik et par ord med på vejen, og Søren viste "Fire Stryker", der er en innovativ teknologisk brandslukker, der har revolutioneret brandforebyggelse og som er en effektiv og ultralet brandslukker om bord eller til bilen/campingvognen.

- fred

Nytårsfrokost 2017 - igen rekorddeltagelse

Klubbens "madmor" og næstformand,Mona Degnebolig, har "næse" for hvad der kan få klubbens medlemmer til at møde frem. Årets Nytårsfrokost 2017 havde 41 deltagere, hvilket er rekord for den type af sammenkomster i klubben. Og når man ser på menuen er det nok meget forståeligt at så mange møder frem.

Her var sild i lange baner, hambrugryg med grønlangkål, rejer, røgede ål, tarteletter, Niels' hjemmerøgede sild, laksroulade o.m.m. Stemningen var som sædvanlig helt i top, hvad der også fremgår af billederne her.

Og hvis udviklingen fortsætter m.h.t. deltagelse i klubbens frokoster, får klubbens bestyrelse en udfordring med at underbringe både deltagere og traktement i samme lokale. Men mon ikke de finder ud af det?

Mona Degnebolig høstede også denne gang stort bifald for hendes arbejde, ligesom klubbens formand, Ole V. Jørgensen, benyttede lejligheden til at ønske medlemmer godt nytår.

Sådan forløb mørkefaldssejladsen

Lørdag sidst på eftermiddagen havde et lille, men repræsentativt, udsnit af medlemsskaren fundet vej til Laderne på havnen, hvor dagens ret var forloren skildpadde med hvad dertil hører.

Samtidigt med at vi nød den gode mad, holdt vi skarpt øje med vejret. Og det udviklede sig, som profeterne havde forudsagt: Vinden tog af, mens skydækket, ja, det fortsatte med at dække godt og grundigt.

Henimod kl. 19 lagde tre både fra kaj med kurs mod frokostbøjen nord for Hollænderskoven. Vel fortøjet der stuvede vi os i én båd, hvor kaffen kom på bordet ledsaget af Merete’s delikate gulerodskage (det er ingen sag at spise sundt, når alt ”det grønne” er gemt i lækre sager, som det var tilfældet her). Vi gjorde også en lille omvej til bilbranchen i form af en Sort Renault.

På grund af det omtalte skydække blev vi snydt for solnedgangen. Vi ved dog, at den var der, for mørket kom snigende, og det var tid at vende stævnen mod hjemhavnen. Undervejs dertil havde vi god gavn af, at såvel farvandafmærkning som garnvagere er forsynet med refleksbånd. Det letter navigeringen, især når man har hjælp af en effektiv håndprojektør.

Kort før kl. 21 var de tre fartøjer sikkert fortøjet på deres pladser efter en begivenhedsløs, men alligevel både spændende og hyggelig aftentur på fjorden. En oplevelse som næste år bør deles af flere.