Aktiviteter

PBK har masser af medlemsaktiviteter, hvor venlighed og hyggeligt samvær er i højsædet.

Standernedhaling 2019

Vejrprognoserne bekræfter endnu en gang kvaliteten i generalforsamlingens beslutninger, når den i februar vedtog, at vi i år skal nedhale vores klubstander søndag den 13. oktober.

Det gør vi så!
Vi mødes kl. 11.30 ved flagmasten på Havnepladsen, hvor formanden vil sige nogle ord passende til lejligheden, og hvor vi bliver tilbudt et tilskud til den indre varme.

Når vi har overværet, at klubstanderen er behørigt nedhalet efter at have været i arbejde uafbrudt i 182 dage og nætter, begiver vi os til 1. sal i Aktivitetshuset på Sv. Gønges Torv.

Her vil Mona ved 12.30-tiden afsløre årets udgave af en let frokost med maritime indslag. Udgifterne til denne del af arrangementet udredes af klubkassen. Det samme gælder den afsluttende kaffe/te. Øvrige drikkevarer leveres af Mona’s selvbetjente udsalg til den særdeles fornuftige pris af kr. 5 pr. enhed.

Vi vil gerne have din tilmelding, herunder antal personer, til spisningen i en svarmail eller i en SMS til 23 31 88 60 eller 60 64 88 46 senest søndag den 6. oktober, altså ved udgangen af den kommende uge.

Til slut en hukommelsestest: Husk at medbringe skaffegrej, også til drikkevarer.

Klubtur til Nyvang

Her følger detaljer om vores næste arrangement, besøget i Andelslandsbyen Nyvang lørdag den 5.oktober.

Vi mødes kl. 11 ved indgangen på adressen Nyvangs Allé 4, 4300 Holbæk. Området ligger øst for Roskildevej ad Skagerakvej ved indkørslen til Holbæk. Køretid fra Præstø er ca. 1½ time.

Entréprisen er max. 120 kr. for voksne. Beløbet reduceres med 5 kr. for hver 10, vi køber billet til.

Der er mulighed for frokost i landsbyens traktørsted Madam Blå. F.eks. 3 stk. smørrebrød kr. 75 eller frokostanretning kr. 75. Medbragt mad er også en mulighed. Se landsbyens hjemmeside www.andelslandsbyen.dk

PBK køber billetter på forhånd via ”nettet”, så det er nødvendigt med tilmelding senest torsdag den 3. oktober på 60 64 88 46 (tale eller SMS) eller pbk@praestoebaadejerklub.dk . Tilmeld gerne familie, venner og bekendte.

Vi afregner med dig på dagen, når vi kender den endelige pris.

Ole V. forsøger at koordinere samkørsel, så oplys evt. behov og kapacitet, når du tilmelder dig.

PBK-sæsonen 2019 skudt igang.

I dag søndag ved halvtolvtiden markerede vi, at sejlsæson 2019 er klar til brug.
Samlet på Havnepladsen i Præstø overværede vi, at Ejler satte klubstanderen på havnens flagmast. Forinden havde vores formand, Ole V. Jørgensen, sagt nogle ord, som du kan læse nedenfor, i anledning af begivenheden. Vi afsluttede denne del af standerhejsningen med et trefoldigt leve for klubstanderen, for Dannebrog (800 år den 15. juni) og for sæson 2019.
2. akt udspillede sig som en frokost for de fremmødte. Ved 3-tiden gik hver til sit.
 

Du kan se fotos fra standerhejsningen her.

Indlagt 14.04.2019

Formandsord ved standerhejsningen:

Velkommen til I hårdføre PBK’ere, der uden bæven trodser elementerne.

I betragtning af de seneste dages vejrlig var det måske isbåde, vi burde beskæftige os med i dag.

Men som sejlere er vi grundlæggende optimister og tror på, at foråret vender tilbage, og at sommer og sejlvejr følger efter. Personligt mener jeg, at naturen er smart og vil føre bevis for den globale opvarmning ved at sørge for endnu varmere vejr i år end vi havde i 2018.

Standerhejsning og søsætning hænger sammen. Vi plejer at inddrage påskens placering, når vi taler om søsætning. Mon ikke de fleste af os ønsker, at påsken falder før søsætning? Så synes vi, at der er bedre tid til klargøringen af den kære båd. Statistikken viser, at kalenderen i de fleste tilfælde indretter sig efter vore ønsker. Siden 2008 har vi haft 8 år med påske før fælles søsætning og kun 3 år med påske efter søsætningen. Sådan som det er tilfældet i år. I 2020 vil den fælles søsætning, der traditionelt er den 2. fredag i april, falde på langfredag. Lad os se, hvordan det sammenfald klares.

Når talen nu er om søsætning må vi konstatere, at havnefogeden spiller en stadig mere tilbagetrukken rolle i havnens liv. I min optik betyder det, at de to klubber, der tilsammen repræsenterer størstedelen af havnens hjemmehørende både, i fællesskab tager det fulde ansvar for planlægning og gennemførelse af sejlerrelaterede, fælles aktiviteter på havnen. I første omgang må det være den årlige bådoptagning og bådisætning. Dertil kan komme enkeltopgaver af betydning for sejlernes sikkerhed og for andre forhold, der er fælles for sejlerne, deres familie og gæster. Som eksempel kan tjene etableringen af de fysiske forudsætninger for Sikker Havn, som vi sammen med PSK gennemførte i 2018.

Lad os nu tage PBK-brillerne på og se på den nære fremtid. Om lidt vil vi markere PBK-sæsonens begyndelse ved at hejse klubstanderen. Derefter ønsker vi hverandre en sommer med vind og vejr, der understøtter vore respektive planer for timer, dage og uger sammen med familie og venner til vands og til lands. Til os der skal sejle: Husk De fem Sejlråd. Du kan læse dem foroven på vores hjemmeside.

Vi afslutter samværet her på Havnepladsen ved at råbe et leve for vores klubstander, for Dannebrog, der kan fejre sit 800 års jubilæum den 15. juni og for den forestående sejlsæson. Vi vil understrege vore gode ønsker, enten med 1 enkelt, som også i år er doneret af Otto, eller med et mål Nordsøolie, der er bragt til veje af Mai Britt og Lasse.

For min del og på vegne af den øvrige bestyrelse siger jeg tak for at I mødte op i dag. Om lidt bevæger vi til Sv. Gønges Torv, hvor vi kan vederkvæge os med en let frokost, der i år forberedt af Meny.

Klubaften, DSRS og Firetrace

På programmet for årets første klubaften onsdag den 23. januar har vi to emner:

Dansk Søredningsselskab og Firetrace Brandslukningsudstyr.

Dansk Søredningsselskab

Vi får besøg af repræsentanter for DSRS i Køge, som vil orientere os dels om organisationens historie og opgaver og dels om de økonomiske forhold ved medlemskab og assistance.

Forhåbentligt får vi samtidigt sidste nyt om evt. planer om udvidelse af assistanceområdet til også at omfatte ”vore breddegrader”, dvs. farvandet mellem Bøgeskoven i nord og Nyord i syd.

Firetrace brandsikring og brandslukning i motorrum på både

Firetrace er formentlig verdens mest enkle og effektive brandslukningssystem. Systemet består af en beholder under tryk og en specialfremstillet polymer detektorslange, der er 6 mm i diameter.

Firetrace detektorslangen monteres i motorrummet, og derfor slukkes branden præcist, hvor den starter, og inden for meget kort tid.

Firetrace er uafhængig af strøm, og er udviklet til at give en meget effektiv og meget økonomisk beskyttelse mod brand blandt andet i lukkede motorrum på både.

Firetrace er ideelt til brandsikring i både, da systemet hverken påvirkes af vind, vejr eller vand. Endvidere kræver Firetrace ikke meget plads. Søsportens Sikkerhedsråd og forsikringsbranchen anbefaler derfor Firetrace som brandslukningssystem i både.

Vi har af Dania Brandsikring lånt et anlæg, som vi kan vise (men ikke demonstrere) på klubaftenen, og vi har oplysning om priser mv.

Du kan forberede dig på aftenens emner via hjemmesiderne www.dsrs.dk hhv. www.firetrace.dk.

Sikkerhed til søs angår alle sejlere; både den, der er i knibe og dem, der skal hjælpe den nødstedte ud af kniben. Derfor er alle interesserede velkomne til klubaftenen.

Vi mødes kl. 19 i Aktivitetshuset Bernhard, indgang i gavlen ved Præstø Apotek på Svend Gønges Torv. Parkering ved Netto og Meny. Tilmelding er ikke nødvendig.


Jorden rundt med Emil, Theis og Havana

Vi har reserveret et antal billetter en aften med Emil og Theis Erichsen, der fortæller om deres opvækst i nok landets mest kendte sejlerfamilie med far Mikkel Beha og farfar Troels Kløvedal. Og selvfølgelig også om deres tre år lange verdensomsejling med Havana, hvor de som brødre kom tættere på hinanden end de fleste.

Flere oplysninger på https://www.tikko.dk/event/jorden-rundt-med-emil-theis-havana-nykoebingfalster-februar-2772/

Vi kan møde de to gutter i Nykøbing Falster Teater tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19. Turen frem og tilbage er for egen regning, men vi vil gerne medvirke til at arrangere samkørsel.

Billetprisen er 279 kr. Hvis vi kan sælge de reserverede billetter, opnår vi en rabat på ca. 50 kr. Dette beløb bliver i givet fald returneret til den, der har bestilt billet(terne).

Bestilling på mail pbk@praestoebaadejerklub.dk eller SMS til 60 64 88 46 med oplysning om antal billetter samt bestillerens navn, mobilnummer og mailadresse. Vi skal have den bindende bestilling senest fredag den 7. december og betalingen skal være registreret senest den 10. december på klubbens konto i Møns Bank, reg.nr. 6140, kontonr. 4099048.

Vi sender en mail, når vi har modtaget billetterne, og fortællerne hvordan vi overdrager billetterne.


Standernedhaling 2018

Vi mødes kl. 11.00 ved flagmasten på Havnepladsen, hvor vi dels kan lytte til nogle prosaiske formandsord og dels indtage et lille glas energitilskud af mere

spirituel/-øs karakter.

Når vi derefter har set til, at klubstanderen er behørigt nedhalet, begiver vi os til 1. sal i Aktivitetshuset på Sv. Gønges Torv, hvor Susanne og Mona ved 12-tiden vil præsentere os for årets variant af et let måltid ved frokosttid. Denne del af arrangementet udredes af klubkassen. Det samme gælder den afsluttende kaffe/te. Øvrige drikkevarer leveres af Mona’s selvbetjente udsalg til den særdeles fornuftige pris af kr. 5 pr. enhed.


Vi vil gerne have din tilmelding, herunder antal personer, til spisningen i en svarmail eller i en SMS til 60 64 88 46 eller 23 31 88 60 senest fredag den 5. oktober, altså om blot fem dage. 


Husk: Medbring selv skaffegrej, også til drikkevarer.


Besøg på Oringe Museum

Sejlsæsonen går på hæld, og vi tager fat på vinterens program.

Vi begynder med klubturen lørdag den 6. oktober, hvor vi besøger

Psykiatrisk Museum Oringe

Museet har til huse på 2. sal i to tidligere sengeafdelinger i en af de smukke, gamle hospitalsbygninger.

Engang var Sindssygehospitalet på Oringe Vordingborgs største arbejdsplads, som satte et stort præg på byen.

Effekterne på museet giver et godt indtryk af hospitalets historie siden den første patient blev modtaget den 3. april 1858.

Man kan bl.a. se ting fra de forskellige forplejningsklasser, uniformer, møbler samt apparater til pleje og behandling.

Vi har aftalt en rundvisning på ca. 1½ time med Karen Jensen, som er en af de frivillige, der klarer museets dagligdag. Entreen, som er brugerbetalt ved indgangen, er 40 kr.

Vi mødes ved museets indgang (følg skiltene fra Færgegårdsvej) kl. 13.30.
Forinden kan vi mødes til en let frokost kl. 12 hos Det gyldne Steakhouse, Algade 47e, Vordingborg. 

Hvis du/I vil deltage i frokosten, så kontakt Mona på mobil 23 31 88 60 (SMS eller tale) .

Ønsker du ikke at deltage i frokosten men møder os direkte til besøget kl. 13.30, må du meget gerne give os en uforpligtende tilmelding via SMS til 60 64 88 46 eller mail til pbk@praestoebaadejerklub.dk senest på fredag den 5. oktober.
Også ikke-medlemmer er velkomne.

Klubaften om oliefyr

På klubaftenen i torsdags berigede Ole N., CUMULUS, Bro 3, plads 40, os med sin viden om oliefyr til både og ikke mindst om køb af sådanne apparater via ”nettet”.

For adskillige af den halve snes medlemmer, der havde trodset sommeraftenens naturligt høje temperaturer, var det en øjenåbner at konstatere, hvor enkelt og billigt det vil være at forsyne båden med opvarmning eller at udskifte et udtjent oliefyr med et nyt.

Der er på ingen måde tale om raketvidenskab eller international højfinans!

Først økonomien:
Baseret på oplysninger på nettet kan vi se, at vi får et fyr med udgangseffekt 5 kW for i omegnen af usd 200 eller omkring 1.300 kr. Hertil kommer forsendelse fra Kina og måske moms. Man bør afsætte ca. 2.000 kr. før selve oliefyret med styring, betjening og olietilførsel er i hus. Hvad enten der er tale om nyinstallation eller udskiftning af fyr, skal der købes nye slanger til indsugning og udstødning. Regn med omkring en plovmand til disse. Er der også brug for nye fordelingsslanger, slangefittings og indblæsningsriste til den opvarmede luft, kan den samlede regning blive forhøjet med 2.500 kr. Alt i alt bliver der vel tale om en udgift i størrelsesordenen max. 5.000 kr., hvilket er væsentligt mindre end udgiften ved at anskaffe tilsvarende materiel hos en dansk detailhandlende. Der kan naturligvis være den ulempe ved at handle på denne måde, at evt. reklamationskrav vil være besværlige at gennemføre.
Ole N. har indvilliget i at stå til rådighed med hjælp vedrørende indkøb af oliefyr og tilbehør via nettet. Kontakt Ole N. på mobil 27 28 99 59.

Dernæst monteringen:

Føler man ikke at være i besiddelse af de nødvendige færdigheder til at gennemføre installationen med succes, er der sikkert et eller flere af vore medlemmer, der er parate til at bistå med assistance. Spørg bestyrelsen.

Endeligt om vedligeholdelsen:

Den daglige vedligeholdelse er til at overse. Sørg for dieselolie uden vand og andre forureninger. Skift fyrets dieselfilter før forårets søsætning. Start fyret en gang om måneden til kontrol af, at det fungerer som det skal.

Skulle der med tiden opstå behov for udskiftning af sliddele, fx brændkammeret, er priserne på reservedele lave svarende til fyrets pris. Montering af reservedele er en enkel sag på linje med monteringen. Også her mener vi, at det er muligt at få intern PBK-assistance.

Et vigtigt element i sikringen af god og ren dieselolie er beskyttelsen mod dieselpest og paraffinering i den kolde årstid. Selskabet Q8 har en informativ og lærerig folder om fejlfinding og problemløsning blandt andet vedrørende dieselolie. Læs folderen på adressen: https://drive.google.com/file/d/14J6zJny-vI7HDKQFbiueui3HxQz4shlL/view?usp=sharing .


Indlagt 22.08.2018/ovj