Bestyrelse og referater

Bestyrelsens motto: Medlemmerne bestemmer!

Bestyrelse 2021

Formand:
Ole V. Jørgensen.
Mobil 60 64 88 46.
pbk@praestoebaadejerklub.dk
Oline II, Præstø havn, Bro 3, plads nr. 35. 
Genvalgt som bestyrelsesmedlem i 2021 for 2 år
og som formand i 2021 for 1 år. 

Næstformand:
Mona Degnebolig.
Mobil 23 31 88 60.
monaogejlerdegnebolig@gmail.com 
BetteSine, Langebæk.
Genvalgt som bestyrelsesmedlem i 2020 for 2 år. 


Kasserer:
 
Lasse Lundstrøm.
Mobil 22 74 84 76.
mblr@mail.dk
Emmelie, Præstø havn, Bro 5, plads nr. 106.
Nyvalgt som bestyrelsesmedlem i 2020 for 2 år. 


Bestyrelsesmedlem:
Lene Broge.
Mobil 26 21 25 47.
arle.broge@live.dk
Diva, Præstø havn, Bro 5, plads nr. 108.
Nyvalgt som bestyrelsesmedlem i 2020 for 2 år. 

  
Web- og FB-administrator:
Launy Jensen. 
Mobil 20 62 24 05.
launyjensen@live.dk 
Pt. bådløs .       
Nyvalgt som bestyrelsesmedlem i 2021 for 2 år.


1.-suppleant: 
Jens Rasmussen.
Mobil 40 72 23 43.
jr@jens.dk 
Blik, Præstø havn, Bro 4, plads nr. 16.
Genvalgt som suppleant i 2021 for 1 år
.

 

2.-supleant:       
Niels Berthelsen. 
Mobil 21 47 21 14.
sayo.plads.629@gmail.com
Sayo,  Holbæk Marina.          
Nyvalgt som 2.-suppleant i 2021 for 1 år.

Mødereferater

        Referat fra bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøde 01-2021 (27.05.2021) - læs her
Bestyrelsesmøde 02-2021 (19.06.2021) - læs her
Bestyrelsesmøde 03-2021 (19.06.2021) - læs her

Bestyrelsesmøde 01-2020 (22.02.2020) - læs her

Bestyrelsesmøde 03-2019 (26.08.2019) - læs her
Bestyrelsesmød
e 02-2019 (23.02.2019) - læs her
Bestyrelsesmøde 01-2019 (23.02.2019) - læs her

Bestyrelsesmøde 03-2018 (10.12.2018) - læs her
Bestyrelsesmøde 02-2018 (24.02.2018) - læs her
Bestyrelsesmøde 01-2018 (24.02.2018) - læs her 

Bestyrelsesmøde 05-2017 (22.11.2017) - læs her
Bestyrelsesmøde 04-2017 (21.06.2017) - læs her
Bestyrelsesmøde 03-2017 (25.02.2017) - læs her
Bestyrelsesmøde 02-2017 (25.02.2017) - læs her
Bestyrelsesmøde 01-2017 (05.01.2017) - læs her

Bestyrelsesmøde 04-2016 (21.09.2016) - læs her Bestyrelsesmøde 03-2016 (13.04.2016) - læs her Bestyrelsesmøde 02-2016 (20.02.2016) - læs her Bestyrelsesmøde 01-2016 (20.02.2016) - læs her     Bestyrelsesmøde 04-2015 (09.10.2015) - læs her

Bestyrelsesmøde 03-2015 (21.02.2015) - læs her
Bestyrelsesmøde 02-2015 (21.02.2015) - læs her
Bestyrelsesmøde 01-2015 (28.01.2015) - læs her

Bestyrelsesmøde 03-2014 (28.08.2014) - læs her
Bestyrelsesmøde 02-2014 (22.02.2014) - læs her
Bestyrelsesmøde 01-2014 (22.02.2014) - læs her

Bestyrelsesmøde 03-2013 (07.10.2013) - læs her
Bestyrelsesmøde 02-2013 (21.02.2013) - læs her
Bestyrelsesmøde 01-2013 (21.02.2013) - læs her

Bestyrelsesmøde 05-2012 (01.11.2012) - læs her
Bestyrelsesmøde 04-2012 (09.05.2012) - læs her
Bestyrelsesmøde 03-2012 (22.02.2012) - læs her
Bestyrelsesmøde 02-2012 (22.02.2012) - læs her
Bestyrelsesmøde 01-2012 (25.01.2012) - læs her

Bestyrelsesmøde 05.10.2011 - læs her
Bestyrelsesmøde 15.06.2011 - læs her
Bestyrelsesmøde 23.02.2011 (før gen.fors.) - læs her
Bestyrelsesmøde 23.02.2011 (eft gen.fors.) - læs her

Bestyrelsesmøde 11.11.2010 - læs her
Bestyrelsesmøde 01.09.2010 - læs her
Bestyrelsesmøde 26.05.2010 - læs her
Bestyrelsesmøde 18.04.2010 - læs her

Forretningsorden

Når vi er til søs, har vi brug for søkort, sejladsvejledninger og afmærkninger for at komme sikkert gennem farvande, hvor vi ikke sejler til dagligt. På samme måde har en bestyrelse brug for retningslinjer, den kan styre efter for at opfylde sine forpligtelser på fornuftig og sikker vis.

I PBK har vi en forretningsorden, som bestyrelsen kan støtte sig til, hvis der måtte opstå tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre i en aktuel situation.

På sit konstituerende møde efter generalforsamlingen tager den nye bestyrelse stilling til, om den gældende forretningsordenen fortsat opfylder sin mission, eller om den skal tilpasses eventuelle ændringer i klubben eller i omverdenen.

Du kan se den aktuelle forretningsorden
her